لیست همکاران

تشریح ریز تعرفه هر یک از سایتهای همکار

طبقه بندی سایت‌ها
به ترتیب Alexa
به ترتیب Alexa
کلوبwww.cloob.com
۱۴۳ رتبه در ایران
۶۰۵۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
50% صفحه اصلی
120×468
80,000,000
25% صفحه اصلی
120×468
45,000,000
50% تمام صفحات داخلی
400×180
140,000,000
25% تمام صفحات داخلی
400×180
80,000,000
میهن بلاگwww.mihanblog.com
۴۷ رتبه در ایران
۲۴۱۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
صفحه ورودی سایت
60×468
16,000,000
30,000,000
پنل کاربران
250×300 یا 400×120
16,000,000
30,000,000
ویژه - تمام وبلاگها
40×120
55,000,000
100,000,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
درصد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
%5  نمایش
240×120
40,000,000
%10  نمایش
240×120
76,000,000
%20  نمایش
240×120
122,000,000
آپاراتwww.aparat.com
۲ رتبه در ایران
۱۳۲ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
عنوان
توضیحات
ابعداد
هزینه یک ماه
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"10 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 14 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
850,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"5 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 7 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
500,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"2.5 درصد ابتدای ویدئوهای سایت، موبایل ویو و اپلیکیشن اندروید آپارات" یا "رسیدن به 3.5 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
300,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"10 درصد ابتدای ویدئوهای سایت و موبایل ویو" یا "رسیدن به 9 میلیون مرتبه نمایش"
500×900
700,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
"10 درصد ابتدای ویدئوهای اپلیکیشن اندروید" یا "رسیدن به 5 میلیون مرتبه نمایش"
338×600
350,000,000
آرم آگهی 4 ثانیه ای (pre-roll)
20 درصد ابتدای ویدئوها در دسته بندی های تخصصی آپارات
500×900
250,000,000
پاز و پلی
10 درصد بنر پاز و پلی آپارات
90×728
350,000,000
بنر صفحه اصلی
100 درصد نمایش - بنرهای صفحه اصلی آپارات
100×300
2600,000,000
بنر صفحه اصلی
50 درصد نمایش - بنرهای صفحه اصلی آپارات
100×300
150,000,000
بنر کنار ویدئوها
20 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
250,000,000
بنر کنار ویدئوها
10 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
140,000,000
بنر کنار ویدئوها
5 درصد نمایش - بنر کنار ویدئوها در صفحات داخلی
150×300
80,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 10 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 14 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
300,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 5 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 7 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
170,000,000
لوگوی بازشونده
"درج لوگو بر روی 2.5 درصد از ویدئوهای آپارات" یا "رسیدن به 3.5 میلیون مرتبه نمایش"
50×50
100,000,000
ویترین ویدئو
درج ویدئو یا تیزر تبلیغاتی در صفحه اصلی آپارات به مدت 24 ساعت
روزانه
50,000,000
TrueView
پخش تضمینی تیزر 15 تا 30 ثانیه ای در ابتدای ویدئوهای آپارات با قابلیت درج لینک بر روی ویدئو (امکان skip ویدئو از ثانیه 6 + محاسبۀ نمایش بعد از دیده شدن حداقل 10 ثانیه از ویدئو)
هر نمایش
4,000
خبرگزاری فارسwww.farsnews.com
۲۱ رتبه در ایران
۱۳۹۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
180×140
220,000,000
A2-A3-A4
180×140
200,000,000
A5-...
180×140
150,000,000
B1
60×200
300,000,000
B2
60×200
240,000,000
B3
60×200
220,000,000
B4-...
60×200
200,000,000
C1
80×200
70,000,000
C2
80×200
65,000,000
C3
80×200
60,000,000
C4-...
80×200
55,000,000
V1,V2
80×200
90,000,000
P1,P2
80×340
100,000,000
پرشین بلاگwww.persianblog.ir
۸۵ رتبه در ایران
۳۶۲۷ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
14,500,000
120×120
14,400,000
صفحات ورودی کاربران
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
60×468
8,100,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
20.000
60×486
11,000,000
50.000
60×486
18,600,000
100.000
60×486
36,000,000
تبلیغات موبایل
تعداد نمایش بنر در ماه
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
100.000
60×486
28,200,000
پرشین گیگwww.persiangig.com
۲۴۶ رتبه در ایران
۱۰۰۴۰ رتبه در جهان
تبلیغات ثابت در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
60×468
20,000,000
صفحه اصلی
120×468
35,000,000
تمام صفحات
60×468
35,000,000
صفحه دانلود
240×120
25,000,000
متن صفحات داخلی
آگهی متنی
2,000,000
صفحات Cloud
60×468
25,000,000
خبر آنلاینwww.khabaronline.ir
۴۲ رتبه در ایران
۲۵۰۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه دو هفته
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
160×260
80,000,000
130,000,000
B
صفحه اصلی (ستون سمت چپ)
80×260
40,000,000
65,000,000
-
صفحه اصلی (ستون میانی بالای بخش پربیننده ترین)
160×260
140,000,000
240,000,000
C
صفحه اصلی (ستون میانی انتهای بخش پربیننده ترین)
80×260
70,000,000
120,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
80×260
6,000,000
10,000,000
D
صفحه اول هر سرویس
160×260
10,000,000
20,000,000
E
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
160×260
70,000,000
100,000,000
F
متن اخبار سایت (ستون سمت چپ)
80×260
35,000,000
50,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای خبر)
60×530
60,000,000
100,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین خبر)
60×530
40,000,000
65,000,000
----
متن اخبار سایت (بالای آخرین مطالب)
60×280
40,000,000
65,000,000
----
متن اخبار سایت (پایین آخرین مطالب)
60×280
37,000,000
55,000,000
خبرگزاری عصرایرانwww.asriran.com
۳۷ رتبه در ایران
۲۱۸۵ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
60×304
150,000,000
زیر ستون دیدنی های روز
100×300
150,000,000
بالای یادداشت
100×300
150,000,000
بالای ستون طنز
100×300
100,000,000
بالای ستون آخرین اخبار
100×300
100,000,000
سمت چپ
200×130
100,000,000
سمت چپ
140×130
70,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
200×130
140,000,000
تمام صفحات - اصلی و داخلی
140×130
110,000,000
صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
لوگو
70×350
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای پربازدیدها
100×260
120,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای وبگردی
100×260
75,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای آخرین اخبار
100×260
55,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای عکس
100×260
40,000,000
سمت چپ صفحات اخبار بالای فیلم
150×260
30,000,000
سمت راست صفحات اخبار 3 کادر
200×130
100,000,000
سمت راست صفحات اخبار 2 کادر
140×130
70,000,000
فیلیموwww.filimo.com
۱۰۹ رتبه در ایران
۴۷۶۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
درصد نمایش
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
5 ثانیه ابتدای ویدیوهای سایت
10%
486×865
100,000,000
5 ثانیه ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن
10%
338×600
150,000,000
15 ثانیه ابتدای ویدیوهای سایت
10%
486×865
150,000,000
15 ثانیه ابتدای ویدیوهای اپلیکیشن
10%
338×600
200,000,000
حک آرم هر دقیقه
-
-
100
سیمرغwww.seemorgh.com
۷۵ رتبه در ایران
۳۹۰۰ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر
90×728
40,000,000
زیر هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه، پایین پیشنهادی برای سلامت و زیبایی
250×300
22,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
600×150
35,000,000
جایگاه زیر ویترین سمت راست
300×150
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای آگهی های ویژه سیمرغ
250×300
10,000,000
تبلیغات در صفحه خبر و فرهنگ و هنر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
53,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
43,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
25,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
17,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
33,000,000
تبلیغات در صفحه ورزش و سلامت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
40,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
32,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
23,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
15,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
30,000,000
تبلیغات در صفحه سبک زندگی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
تبلیغات در صفحه سرگرمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
جایگاه پایین هدر
90×728
35,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت چپ
250×300
30,000,000
جایگاه میان صفحه سمت چپ
250×300
20,000,000
جایگاه بالای پربیننده های سیمرغ
250×300
10,000,000
جایگاه بالای صفحه سمت راست
300×150
25,000,000
آگهی در تمام صفحات سیمرغ
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات سیمرغ- جایگاه سمت راست پیشنهاد سیمرغ
600×300
40,000,000
تمام صفحات آخر سیمرغ- جایگاه پائین مطالب
100×460
35,000,000
تمام صفحات داخلی سیمرغ - سمت چپ
300×150
80,000,000
آگهی در رپورتاژ آگهی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
رپورتاژ آگهی- در تمام صفحات سیمرغ
-
5,000,000
آگهی ویژه
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
آگهی ویژه در صفحه اصلی- پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,200,000
آگهی ویژه در صفحات خبر- پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات ورزش - پایین صفحه سمت چپ
100×150
600,000
آگهی ویژه در صفحات سبک زندگی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,300,000
آگهی ویژه در صفحات سرگرمی - پایین صفحه سمت چپ
100×150
1,500,000
آگهی ویژه در صفحات سلامت - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
آگهی ویژه در صفحات فرهنگ و هنر - پایین صفحه سمت چپ
100×150
900,000
درج آگهی در نیازمندی ها و اطلاعات بازار سیمرغ
-
رایگان
خبر فارسیwww.khabarfarsi.com
۷۴ رتبه در ایران
۳۹۹۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A - هدر سایت
60×468
50,000,000
A+ - زیر هدر سایت
60×468
45,000,000
B - بالای قسمت لینک های ویژه
80×257
35,000,000
C1 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
140×130
20,000,000
C2 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
200×130
30,000,000
C3 - ستون سمت چپ (ترتیب چرخشی)
400×130
50,000,000
D - پایین قسمت لینک های ویژه
250×300
35,000,000
D+ - پایین قسمت لینک های ویژه
86×257
20,000,000
E - بالای جدیدترین خبرها
90×728
15,000,000
H - ستون سمت راست
800×120
15,000,000
M - بنر موبایل بالای صفحه
60×468
10,000,000
C3 - تبلیغات متنی
130×130
3,000,000
برترینهاwww.bartarinha.ir
۶۰ رتبه در ایران
۳۰۴۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
20درصد نمایش - A
600×160
59,000,000
ساختمان پزشکان - 100 درصد نمایش
70×240
59,000,000
100درصد نمایش - B
400×240
89,000,000
33درصد نمایش - C
400×240
79,000,000
100درصد نمایش - D
60×468
99,000,000
100درصد نمایش - E
60×468
89,000,000
100درصد نمایش - F
90×728
149,000,000
رپورتاژ آگهی
-
15,000,000
خبرگزاری آفتابwww.aftabnews.ir
۲۵۵ رتبه در ایران
۱۱۲۸۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
75,000,000
بالای آخرین عناوین
90×220
50,000,000
بالای آخرین برگزیده
90×220
45,000,000
بالای ستون یادداشت
90×180
35,000,000
بالای ستون از نگاه دیگران
90×180
45,000,000
ستون سمت چپ
200×130
35,000,000
انتهای خبر(تمامی اخبار)
60×468
60,000,000
آگهی رپرتاژ
-
4,000,000
تبلیغات در صفحات داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
45,000,000
ستون سمت راست
200×130
30,000,000
ستون سمت راست
130×130
25,000,000
ستون سمت چپ
90×220
35,000,000
ستون سمت چپ
200×130
30,000,000
ستون سمت چپ
130×130
25,500,000
ستون سمت چپ
100×130
20,000,000
تبلیغات در صفحات اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای صفحه
60×468
110,000,000
ستون سمت چپ
200×130
85,200,000
ستون سمت چپ
130×130
80,400,000
نودwww.90tv.ir
۶۳ رتبه در ایران
۲۷۸۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحه اصلی
60×468
180,000,000
صفحه اصلی سمت چپ
240 × 120
85,000,000
صفحه اصلی بالای باکس ویدیو
80×565
150,000,000
صفحه اصلی - بالای ستون اخبار
80×360
90,000,000
زیر اسلایدر صفحه اصلی
80×565
200,000,000
بالای باکس نظرسنجی صفحه اول
80×360
80,000,000
بالای روزنامه روز صفحه روزنامه
80×360
60,000,000
ستون سمت چپ صفحه نتایج زنده
80×360
40,000,000
25 درصد - درج تیزر در سه ثانیه اول ویدیوها
404×756
120,000,000
صفحه اصلی زیر باکس ویدیو
80×565
120,000,000
Mobile View - 25%
90×728
120,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر صفحات داخلی
60×468
180,000,000
صفحه داخلی - بالای ستون اخبار
80×360
80,000,000
بالای اخبار مرتبط صفحه داخلی
60×468
80,000,000
بالای نظرات کاربران صفحه داخلی
60×468
70,000,000
بالای ستون ویدیوهای مرتبط صفحه داخلی ویدیوها
80×360
50,000,000
پایین ویدیو صفحه داخلی ویدیو
90×728
80,000,000
فراروwww.fararu.com
۷۱ رتبه در ایران
۳۷۸۸ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
تمام صفحات
200×130
70,000,000
هدر سایت
60×468
65,000,000
ستون سمت چپ
200×130
45,000,000
ستون سمت چپ
400×130
70,000,000
بالای ستون فرادید
70×260
60,000,000
بالای ستون فرادید
100×260
80,000,000
وسط صفحه - بالای از میان اخبار
92×747
60,000,000
بالای خواندنی ها
70×260
45,000,000
بالای اخبار ویژه
92×747
50,000,000
بالای تازه ترین عناوین
70×260
40,000,000
بالای تازه ترین عناوین
140×260
75,000,000
تبلیغات در صفحه داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
هدر سایت
60×468
65,000,000
ستون سمت راست
200×130
30,000,000
بالای برگزیده ها
100×260
70,000,000
بالای وبگردی
72×260
50,000,000
بالای وبگردی
100×260
65,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
72×260
45,000,000
بالای پربیننده ترین عناوین
100×260
60,000,000
بالای تازه ترین عناوین
140×260
45,000,000
بالای نظرات کاربران
70×450
40,000,000
ایسناwww.isna.ir
۲۶ رتبه در ایران
۱۸۴۷ رتبه در جهان
مشخصات آگهی مندرج
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
صفحه اصلی
صفحه سرویس
صفحه اخبار
باكس بالاي پربازديده
80×230
90,000,000
30,000,000
****
باكس بالاي آخرين اخبار
80×230
80,000,000
****
10,000,000
باكس بالاي آخرين اخبار
130×130
60,000,000
20,000,000
****
نوار سمت چپ - 6 آگهی بالا
130×130
****
27,000,000
90,000,000
نوار سمت چپ - آکهی پایین
130×130
****
25,000,000
75,000,000
باکس انتهایی اخبار
60×600
****
****
120,000,000
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه - برای تمام صفحه های هر بخش
80×230
30,000,000
30,000,000
30,000,000
بخش های استانی - 28 سایت استانی - برای تمام صفحه های هر استانی
130×130
10,000,000
10,000,000
10,000,000
بخش های غیر فارسی - انگلیسی، عربی، فرانسه - برای تمام صفحه های هر 3بخش(
80×230
70,000,000
70,000,000
70,000,000
بخش های استانی - برای تمام صفحه های استان ها
130×130
14,000,000
14,000,000
14,000,000
نیک صالحیwww.niksalehi.com
۹۳ رتبه در ایران
۳۹۷۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
38,000,000
70,000,000
A
تمام صفحات
66×340
22,500,000
40,000,000
R
تمام صفحات
60×340
33,000,000
60,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
18,500,000
32,000,000
C1
تمام صفحات
240×120
18,500,000
32,000,000
B
تمام صفحات
240×120
14,000,000
24,000,000
C
تمام صفحات
240×120
14,000,000
24,000,000
D
تمام صفحات
120×120
7,000,000
12,000,000
T
صفحات جانبی / بالای خبرها
90×720
23,000,000
40,000,000
T1
صفحات جانبی / بالای خبرها
60×468
19,000,000
32,000,000
M
صفحات جانبی / پایین خبرها
320×320
18,500,000
35,000,000
G
صفحه اصلی و جانبی - گوشواره سایت ، بنر ثابت
160×160
40,000,000
85,000,000
دانلودهاwww.downloadha.com
۱۱۰ رتبه در ایران
۴۵۹۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه 15 روز
هزینه یک ماه
A
صفحه اصلی و داخلی (هدر)
60×468
25,000,000
40,000,000
B
صفحه اصلی و داخلی (جایگاه وسط)
60×468
25,000,000
35,000,000
C
صفحه اصلی و داخلی (کناره های سایت)
240×120
20,000,000
30,000,000
D
صفحات داخلی و ادامه مطالب ( زیر لینک دانلود )
60×468
15,000,000
20,000,000
E
درج پست ثابت در سایت
60×468
60,000,000
100,000,000
F
درج آگهي متني انتهاي منوي سمت چپ
60×468
-
3,000,000
پارسی بلاگwww.parsiblog.com
۳۲۸ رتبه در ایران
۱۳۲۸۹ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک هفته
هزینه یک ماه
صفحه اصلی یا پنل مدیریت
120×120
1,800,000
60,000,000
صفحه اصلی یا پنل مدیریت
240×120
3,200,000
10,000,000
بر اساس تعداد نمایش تبلیغ
240×120
9,000,000
15,000,000
تبلیغات در بالای وبلاگها
تعداد نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
500.000 بار نمایش
240×120
2,600,000
1.000.000 بار نمایش
240×120
5,000,000
2.000.000 بار نمایش
240×120
9,000,000
4.000.000 بار نمایش
240×120
15,000,000
مشرق نیوزwww.mashreghnews.ir
۵۸ رتبه در ایران
۲۸۰۸ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی، سمت چپ بالا
75×290
70,000,000
صفحه اصلی، سمت راست بالا
75×290
60,000,000
صفحه اصلی، سمت چپ پایین
75×290
40,000,000
صفحه اصلی، سمت راست پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت چپ بالا
75×290
50,000,000
صفحه خبر، سمت راست بالا
75×290
40,000,000
صفحه خبر، سمت چپ پایین
75×290
30,000,000
صفحه خبر، سمت راست پایین
75×290
20,000,000
خبرگزاری تسنیمwww.tasnimnews.com
۲۸ رتبه در ایران
۱۷۵۴ رتبه در جهان
تبلیغات در صفحه اصلی و داخلی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی
80×250
130,000,000
صفحه اصلی 2کادر
160×250
200,000,000
صفحات داخلی
80×250
70,000,000
صفحه عکس صوت و تصویر
80×250
90,000,000
صفحات استانی
80×250
50,000,000
وبگذرwww.webgozar.com
۲۳۷ رتبه در ایران
۹۸۴۰ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A-1 صفحه اصلی
60×468
27,500,000
B-1 صفحه اصلی
240×120
15,000,000
B-2 صفحه داخلی
240×120
12,000,000
C-2 صفحه داخلی
120×120
8,000,000
T-1 صفحه داخلی
25%
7,200,000
T-2 صفحه داخلی
50%
12,000,000
T-3 صفحه داخلی
100%
18,000,000
A-3 صفحه آمار - %100
120×120
22,000,000
B-3 صفحه آمار - %50
120×120
13,000,000
C-3 صفحه آمار - %100
90×120
18,000,000
D-3 صفحه آمار - %50
90×120
11,000,000
T-1 صفحه آمار
25%
7,200,000
T-2 صفحه آمار
50%
12,000,000
T-3 صفحه آمار
100%
18,000,000
X-3 صفحه آمار
60×468
75,000,000
بانـکیwww.banki.ir
۷۰۱ رتبه در ایران
۳۱۳۸۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A
60×468
30,000,000
B
60×582
25,000,000
C
60×234
12,000,000
C
120×234
20,000,000
D
140×130
8,000,000
D
200×130
12,000,000
رز بلاگwww.rozblog.com
۹۶ رتبه در ایران
۴۴۲۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
AP-1
60×468
10,000,000
AP-2
240×120
9,000,000
CP-1
60×468
12,000,000
CP-2
240×120
15,000,000
زومجیwww.zoomg.ir
۱۵۱ رتبه در ایران
۷۰۰۹ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
H1
بنر هدر صفحه اصلی
90×1300
25,000,000
S1
زیر ویترین سایت - صفحه اصلی
90×1300
22,000,000
HS1
سمت راست بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
15,000,000
HL1
سمت چپ - بالای بخش ویدیوهای اختصاصی - صفحه اصلی
250×300
13,000,000
HS2
سمت راست پایین ستون داغ‌ترین بحث‌ها
250×250
11,000,000
HL2
سمت چپ پایین ستون بازی‌های مورد انتظار
250×300
12,000,000
H2
هدر - صفحه‌های داخلی
90×1300
25,000,000
BR1
ستون سمت راست - بالای ستون آخرین بررسی - صفحه داخلی
250×250
15,000,000
BL1
ستون سمت چپ - بالای ویدیوهای اختصاصی - صفحه داخلی
250×300
13,000,000
tx
تبلیغات متنی بین مقدمه و متن اصلی در صفحات داخلی
26 کاراکتر
6,000,000
BR3
پایین ستون سمت راست - صفحه‌های داخلی
250×250
11,000,000
BL3
پایین ستون سمت چپ - صفحه‌های داخلی
250×300
12,000,000
C1
بالای بخش نظرات - صفحه‌های داخلی
90×728
7,000,000
اقتصاد آنلاینwww.eghtesadonline.com
۳۵۷ رتبه در ایران
۱۳۴۹۷ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
صفحه اصلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای نمودار طلا و ارز
100×300
45,000,000
بالای قسمت یادداشت
100×300
30,000,000
صفحه اصلی و داخلی - بالای اخبار داغ
100×300
40,000,000
صفحه اصلی و داخلی - ستون سمت چپ
240×120
35,000,000
صفحه داخلی - هدر سایت
60×468
40,000,000
صفحه داخلی - زیر هدر سایت
100×510
50,000,000
زومیتwww.zoomit.ir
۳۴ رتبه در ایران
۱۹۴۴ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
B1
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
90×1330
120,000,000
B5
زیر هدر سایت - صفحه اصلی
90×728
100,000,000
B2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های اصلی
250×300
80,000,000
B3
سمت چپ - پایین لیست جدید ترین مقالات - صفحه اصلی
250×300
70,000,000
B4
سمت راست پایین ویترین اصلی- بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه اصلی
250×250
70,000,000
B6
وسط در وسط - بعد از پست سوم - صفحه اصلی - ثابت گیف
90×728
70,000,000
D1
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×1330
120,000,000
D6
زیر هدر سایت - صفحه های داخلی
90×728
100,000,000
D2
سمت چپ خبر - بالای جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
80,000,000
D3
سمت چپ - پایین جدید ترین مقالت آموزشی - صفحه های داخلی
250×300
70,000,000
D4
بالای ستون محبوب‌ترین‌ها - صفحه های داخلی
250×250
80,000,000
D5
بالای بخش نظرات - صفحه های داخلی
90×728
60,000,000
بیتوتهwww.beytoote.com
۱۱ رتبه در ایران
۶۳۹ رتبه در جهان
بسته سلامت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
53,500,000
A
45×500
43,100,000
B
240×120
21,700,000
C1
180×275
32,700,000
C2
90×275
21,100,000
M1
70×540
45,300,000
M2
70×265
30,900,000
D1
180×275
25,300,000
D2
90×275
16,200,000
E
240×120
11,300,000
F
240×120
9,600,000
G
240×120
9,600,000
بسته روانشناسی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
15,500,000
A
45×500
12,500,000
B
240×120
6,900,000
C1
180×275
8,900,000
C2
90×275
6,600,000
M1
70×540
13,100,000
M2
70×265
8,900,000
D1
180×275
6,800,000
D2
90×275
5,000,000
E
240×120
3,300,000
F
240×120
2,800,000
G
240×120
2,800,000
بسته ورزشی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
10,600,000
A
45×500
8,600,000
B
240×120
4,500,000
C1
180×275
6,300,000
C2
90×275
4,400,000
M1
70×540
9,100,000
M2
70×265
6,200,000
D1
180×275
4,900,000
D2
90×275
3,400,000
E
240×120
2,300,000
F
240×120
1,900,000
G
240×120
1,900,000
بسته زناشویی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
32,800,000
A
45×500
26,500,000
B
240×120
13,300,000
C1
180×275
20,100,000
C2
90×275
12,900,000
M1
70×540
27,800,000
M2
70×265
19,000,000
D1
180×275
15,500,000
D2
90×275
9,900,000
E
240×120
6,900,000
F
240×120
5,900,000
G
240×120
5,900,000
بسته خانه داری
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
19,800,000
A
45×500
16,200,000
B
240×120
8,700,000
C1
180×275
11,700,000
C2
90×275
8,400,000
M1
70×540
17,000,000
M2
70×265
11,600,000
D1
180×275
9,000,000
D2
90×275
6,400,000
E
240×120
4,200,000
F
240×120
3,600,000
G
240×120
3,600,000
بسته کودکان
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
23,000,000
A
45×500
18,500,000
B
240×120
9,300,000
C1
180×275
14,100,000
C2
90×275
9,100,000
M1
70×540
19,500,000
M2
70×265
13,300,000
D1
180×275
10,900,000
D2
90×275
6,900,000
E
240×120
4,800,000
F
240×120
4,100,000
G
240×120
4,100,000
بسته آشپزی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
48,600,000
A
45×500
39,100,000
B
240×120
19,600,000
C1
180×275
29,900,000
C2
90×275
19,000,000
M1
70×540
41,200,000
M2
70×265
28,100,000
D1
180×275
23,100,000
D2
90×275
14,600,000
E
240×120
10,200,000
F
240×120
8,700,000
G
240×120
8,700,000
بسته فرهنگ و هنر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
14,500,000
A
45×500
12,200,000
B
240×120
7,600,000
C1
180×275
7,900,000
C2
90×275
7,200,000
M1
70×540
12,800,000
M2
70×265
8,800,000
D1
180×275
6,000,000
D2
90×275
5,400,000
E
240×120
3,200,000
F
240×120
2,700,000
G
240×120
2,700,000
بسته کامپیوتر
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
7,500,000
A
45×500
6,600,000
B
240×120
4,100,000
C1
180×275
5,000,000
C2
90×275
3,500,000
M1
70×540
6,800,000
M2
70×265
5,000,000
D1
180×275
3,300,000
D2
90×275
2,300,000
E
240×120
2,000,000
F
240×120
1,600,000
G
240×120
1,500,000
بسته علمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
16,900,000
A
45×500
13,900,000
B
240×120
7,900,000
C1
180×275
9,800,000
C2
90×275
7,600,000
M1
70×540
14,700,000
M2
70×265
10,000,000
D1
180×275
7,500,000
D2
90×275
5,700,000
E
240×120
3,600,000
F
240×120
3,100,000
G
240×120
3,100,000
بسته مذهب
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
18,600,000
A
45×500
15,200,000
B
240×120
8,100,000
C1
180×275
11,100,000
C2
90×275
7,800,000
M1
70×540
15,900,000
M2
70×265
10,900,000
D1
180×275
8,500,000
D2
90×275
5,900,000
E
240×120
4,000,000
F
240×120
3,400,000
G
240×120
3,400,000
بسته گردشگری
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
12,900,000
A
45×500
10,800,000
B
240×120
6,300,000
C1
180×275
7,300,000
C2
90×275
6,000,000
M1
70×540
11,300,000
M2
70×265
7,700,000
D1
180×275
5,600,000
D2
90×275
4,500,000
E
240×120
3,000,000
F
240×120
2,400,000
G
240×120
2,400,000
بسته مد
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
20,100,000
A
45×500
16,700,000
B
240×120
9,500,000
C1
180×275
11,500,000
C2
90×275
9,200,000
M1
70×540
17,500,000
M2
70×265
11,900,000
D1
180×275
8,800,000
D2
90×275
6,900,000
E
240×120
4,400,000
F
240×120
3,700,000
G
240×120
3,700,000
بسته آرایش
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
24,300,000
A
45×500
19,600,000
B
240×120
10,000,000
C1
180×275
14,800,000
C2
90×275
9,700,000
M1
70×540
20,700,000
M2
70×265
14,100,000
D1
180×275
11,500,000
D2
90×275
7,400,000
E
240×120
5,100,000
F
240×120
4,400,000
G
240×120
4,400,000
بسته سرگرمی
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
52,600,000
A
45×500
42,500,000
B
240×120
21,600,000
C1
180×275
32,100,000
C2
90×275
20,900,000
M1
70×540
44,700,000
M2
70×265
30,400,000
D1
180×275
24,800,000
D2
90×275
16,000,000
E
240×120
11,100,000
F
240×120
9,500,000
G
240×120
4,400,000
بسته اخبار
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
26,300,000
A
45×500
22,200,000
B
240×120
13,700,000
C1
180×275
14,400,000
C2
90×275
13,100,000
M1
70×540
23,300,000
M2
70×265
15,900,000
D1
180×275
10,900,000
D2
90×275
9,800,000
E
240×120
5,800,000
F
240×120
4,900,000
G
240×120
4,900,000
بسته اصلی - خودرو - بازار
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
T
90×360
111,500,000
A
45×500
69,300,000
B
240×120
38,300,000
C1
180×275
54,700,000
C2
90×275
35,300,000
M1
70×540
72,900,000
M2
70×265
15,900,000
D1
180×275
41,700,000
D2
90×275
26,700,000
E
240×120
18,100,000
F
240×120
15,500,000
G
240×120
15,500,000
پرشین تولزwww.forum.persiantools.com
۲۳۶ رتبه در ایران
۹۵۶۱ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
بالای هدر تمام صفحات
60×468
20,000,000
زیر هدر تمام صفحات
60×468
16,000,000
زیر قسمت برگزیده بازارچه تمام صفحات
60×468
13,000,000
فوتر تمام صفحات
60×468
5,000,000
بین نوشته های انجمن
60×468
3,000,000
درج لینک متنی در فوتر انجمن در تمام صفحات
-
3,000,000
پرشین ویwww.persianv.com
۱۱۱ رتبه در ایران
۴۹۵۲ رتبه در جهان
تبلیغات در مکان ثابت
مکان تبلیغ
محل نمایش بنر
ابعاد بنر
هزینه یک ماه
A1
تمام صفحات
90×720
27,000,000
A
تمام صفحات
66×340
15,000,000
R
تمام صفحات
66×340
13,000,000
B1
تمام صفحات
240×120
13,000,000
B
تمام صفحات
240×120
11,000,000
C
تمام صفحات
120×120
6,000,000
T
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
90×720
16,000,000
T1
صفحات جانبی- بالای تیتر خبرها
60×468
12,000,000
P
صفحات جانبی- پایین خبرها
60×468
10,000,000
M
صفحات جانبی- پایین خبرها
320×320
13,000,000