مرور محصولات و خدمات

Win - D
ميزان فضای وب : 50 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : 1 گیگابایت
تعداد دومین / پارک دومین : نامحدود
تعداد وب سایت : 1
حداکثر تعداد ساب دومین : 1
MySQL5-SQL2005 : 1
SQL2008-SQL2012 : 1
تعداد پايگاه داده : نامحدود
تعداد اكانت ايميل : 20
تعداد اكانت FTP : 20
25,000 سالانه
Win - C
ميزان فضای وب : 100 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : 5 گیگابایت
تعداد دومین / پارک دومین : نامحدود
تعداد وب سایت : 1
حداکثر تعداد ساب دومین : 1
MySQL5-SQL2005 : 2
SQL2008-SQL2012 : 2
تعداد پايگاه داده : نامحدود
تعداد اكانت ايميل : 50
تعداد اكانت FTP : 50
15,000 سه ماهه
50,000 سالانه
Win - B
ميزان فضای وب : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهيانه : 10 گیگابایت
تعداد دومین / پارک دومین : نامحدود
تعداد وب سایت : 2
حداکثر تعداد ساب دومین : 2
MySQL5-SQL2005 : 2
SQL2008-SQL2012 : 2
تعداد پايگاه داده : نامحدود
تعداد اكانت ايميل : نامحدود
تعداد اكانت FTP : نامحدود
22,000 سه ماهه
80,400 سالانه
Win - A
ميزان فضای وب : 2 گیگابایت
پهنای باند ماهيانه : 20 گیگابایت
تعداد دومین / پارک دومین : نامحدود
تعداد وب سایت : 5
حداکثر تعداد ساب دومین : 5
MySQL5-SQL2005 : 2
SQL2008-SQL2012 : 2
تعداد پايگاه داده : نامحدود
تعداد اكانت ايميل : نامحدود
تعداد اكانت FTP : نامحدود
15,000 ماهانه
26,200 سه ماهه
100,600 سالانه
+Win - A
ميزان فضای وب : 10 گیگابایت
پهنای باند ماهيانه : نامحدود
تعداد دومین / پارک دومین : نامحدود
تعداد وب سایت : 10
حداکثر تعداد ساب دومین : 10
MySQL5-SQL2005 : 5
SQL2008-SQL2012 : 5
تعداد پايگاه داده : نامحدود
تعداد اكانت ايميل : نامحدود
تعداد اكانت FTP : نامحدود
22,000 ماهانه
39,600 سه ماهه
150,800 سالانهورود به پنل کاربریارتباط با ما

86019016 - 021
77697851 - 021
09124367866
saranco