مرور محصولات و خدمات

DL-1000GB
ميزان فضای وب : 1,000,000 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : نامحدود
ایمیل و دیتابیس : اكانت FTP
Sub Domains : نامحدود
210,000 ماهانه
600,000 سه ماهه
2,120,000 سالانه
DL-100GB
ميزان فضای وب : 100,000 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : نامحدود
ایمیل و دیتابیس : اكانت FTP
Sub Domains : نامحدود
25,200 ماهانه
70,000 سه ماهه
260,000 سالانه
DL-10GB
ميزان فضای وب : 10,000 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : نامحدود
ایمیل و دیتابیس : اكانت FTP
Sub Domains : نامحدود
10,800 ماهانه
30,000 سه ماهه
11,000 سالانه
DL-3000GB
ميزان فضای وب : 3,000,000 مگابایت
پهنای باند ماهيانه : نامحدود
ایمیل و دیتابیس : اكانت FTP
Sub Domains : نامحدود
550,000 ماهانه
1,640,000 سه ماهه
6,360,000 سالانهورود به پنل کاربریارتباط با ما

86019016 - 021
77697851 - 021
09124367866
saranco