مرور محصولات و خدمات

پلن برنزی
طراحی دینامیک سایت


امکانات ذکر شده در سایت


ثبت دامنه ملی رایگان یکساله


ثبت 500 مگابایت هاست رایگان یکساله


ارسال روزانه 200 بازدید منحصر به فرد


یکسال خدمات رایگان پشتیبانی

50,000 ماهانه
150,000 سه ماهه
600,000 سالانه
پلن طلایی
طراحی دینامیک سایت


امکانات ذکر شده در سایت


ثبت دامنه ملی رایگان پنج ساله


ثبت 1000 مگابایت هاست رایگان یکساله


ارسال روزانه 800 بازدید منحصر به فرد


یکسال خدمات رایگان پشتیبانی

85,000 ماهانه
255,000 سه ماهه
1,000,000 سالانه
پلن نقره ای
طراحی دینامیک سایت


امکانات ذکر شده در سایت


ثبت دامنه ملی رایگان یکساله


ثبت 1000 مگابایت هاست رایگان یکساله


ارسال روزانه 500 بازدید منحصر به فرد


یکسال خدمات رایگان پشتیبانی

70,000 ماهانه
210,000 سه ماهه
840,000 سالانه
پلن ویژه
طراحی دینامیک سایت


امکانات ذکر شده در سایت


ثبت دامنه ملی رایگان پنج ساله


ثبت 10 گیگابایت هاست رایگان یکساله


ارسال روزانه 1200 بازدید منحصر به فرد


یکسال خدمات رایگان پشتیبانی

100,000 ماهانه
300,000 سه ماهه
1,200,000 سالانهورود به پنل کاربریارتباط با ما

86019016 - 021
77697851 - 021
09124367866
saranco