مرور محصولات و خدمات

150 هزار بازدید ماهیانه
حداقل تعداد بازدید در روز : 4500 بازید


تعداد بازدیدکننده انحصاری در روز : 2000 بازدید کننده


میانگین مدت زمان بازدید هر صفحه : 30 الی 40 ثانیه


درصد بازدید در 24 ساعت : 80%


سایت های ارسال کننده بازید : موتورهای جستجو،شبکه های اجتماعی
20,000 ماهانه
350 هزار بازدید ماهیانه
حداقل تعداد بازدید در روز : 12000 بازید


تعداد بازدیدکننده انحصاری در روز : 4000 بازدید کننده


میانگین مدت زمان بازدید هر صفحه : 30 الی 40 ثانیه


درصد بازدید در 24 ساعت : 95%


سایت های ارسال کننده بازید : موتورهای جستجو،شبکه های اجتماعی
40,000 ماهانه
45 هزار بازدید ماهیانه (0 موجود است)
حداقل تعداد بازدید در روز : 1500 بازید


تعداد بازدیدکننده انحصاری در روز : 500 بازدید کننده


میانگین مدت زمان بازدید هر صفحه : 20 الی 30 ثانیه


درصد بازدید در 24 ساعت : 70%


سایت های ارسال کننده بازید : ----
5,000 ماهانه
75 هزار بازدید ماهیانه (0 موجود است)
حداقل تعداد بازدید در روز : 2500 بازید


تعداد بازدیدکننده انحصاری در روز : 800 بازدید کننده


میانگین مدت زمان بازدید هر صفحه : 20 الی 30 ثانیه


درصد بازدید در 24 ساعت : 60%


سایت های ارسال کننده بازید : موتورهای جستجو
10,000 ماهانهورود به پنل کاربریارتباط با ما

86019016 - 021
77697851 - 021
09124367866
saranco